خرید pdf کتاب Counter-Terrorism from the Obama Administration to President Trump : Caught in the Fait Accompli War

[ad_1]

این کتاب بر اساس کتاب قبلی “سیاست های ریاست جمهوری در مورد تروریسم: از رونالد ریگان تا باراک اوباما” دونا استار-دلن (Palgrave، 2014) ، مقایسه و تقارن رویکرد دولت اوباما با دولت ترامپ در رابطه با امنیت ملی و مقابله با تروریسم این مقاله مروری دارد بر ضد تروریسم در دوران اوباما و سپس به سراغ ظهور داعش و جنگ داخلی سوریه می رود. در پایان تحلیلی از سیاست امنیت ملی دولت جدید ترامپ وجود دارد.

[ad_2]

خرید کتاب Counter-Terrorism from the Obama Administration to President Trump : Caught in the Fait Accompli War