خرید pdf کتاب Damping Optimization in Simplified and Realistic Disc Brakes :

[ad_1]

هدف اصلی این کتاب این است که نشان دهد چگونه می توان خواص ماتریس میرایی را اصلاح و بهینه کرد تا سودمندترین روش برای افزودن میرایی به یک سیستم مکانیکی خاص پیدا شود. برای این منظور ، یک مدل از ترمز دیسکی با دو درجه آزادی تجزیه و تحلیل می شود تا بینشی در مورد رفتار اصلی فیزیکی میرایی بدست آید. علاوه بر این ، مدل ترمز با اجزای محدود واقع بینانه تر ، مورد بررسی قرار گرفته و برای پایداری بهینه شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Damping Optimization in Simplified and Realistic Disc Brakes :