خرید pdf کتاب Das Berghotel 216 – Heimatroman : Frühlingserwachen für Matthias

[ad_1]

او مدت طولانی در برابر ایده سفر مقاومت کرد. اما اکنون ماتیاس خوشحال است که اجازه داد برادرش او را ترغیب کند تا در هتل کوهستانی استراحت کند. این اولین تعطیلات واقعی پس از مرگ همسرش چهار سال پیش است. و در واقع: ماتیاس شکوفه می زند و حتی جرات می کند یکی یا دیگری را معاشقه کند. به طور خاص یک چیز به او شکم گزگز می دهد: پیشخدمت شیرین آنلی. آیا باید با او صحبت کند؟ اما سپس تردیدهای بزرگ دوباره او را فراگرفت. ماتیاس این افکار و دیگر افکار پنهانی را در دفترچه یادداشت خود ، که همیشه با خود دارد ، محرمانه می کند. یک شب او آن را در رستوران هتل رها می کند ، و این تلاطم را آغاز می کند …

[ad_2]

خرید کتاب Das Berghotel 216 – Heimatroman : Frühlingserwachen für Matthias