خرید pdf کتاب Das Camp der bildhübschen Lustsklavinnen : Eine harte erotische SM-Geschichte von Eva van Mayen

[ad_1]

من به طور اتفاقی با نادجا و استفانو آشنا شدم. در آن زمان ، هر دو در اردوگاه SM در مدیترانه بودند. در ابتدا نمی توانستم آنچه را می بینم باور کنم. و خیلی کمتر آنچه که برای من خوب بود. نه تنها نادجا برده شخصی من شد ، بلکه زن تسلیم دیگری نیز به خودش خدمت کرد و زیر بال من افتاد. یک زمان گرم با بسیاری از زنان مطیع زیبا آغاز شد …

[ad_2]

خرید کتاب Das Camp der bildhübschen Lustsklavinnen : Eine harte erotische SM-Geschichte von Eva van Mayen