خرید pdf کتاب De la science-fiction à la science : Le rôle de l'imaginaire dans le développement des sciences

[ad_1]

دانش و فن آوری در چند وقت اخیر به سرعت پیشرفت کرده است ، چشم اندازهای جدیدی را در مورد واقعیت باز می کند ، قوانین جدید فیزیک را کشف می کند و پیچیدگی های جهان فیزیکی را نشان می دهد. نقش تخیل در فرایند دانش توسط روانشناسان ، فلاسفه و دانشمندان مورد مطالعه قرار می گیرد. هدف این کتاب بررسی رابطه بین تخیل و داستان علمی و علمی و تعاملات بین این دو است.

[ad_2]

خرید کتاب De la science-fiction à la science : Le rôle de l'imaginaire dans le développement des sciences