خرید pdf کتاب Deforestation in the Teknaf Peninsula of Bangladesh : A Study of Political Ecology

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه بوم شناسی سیاسی در مورد جنگل زدایی در شبه جزیره Teknaf در بنگلادش را ارائه می دهد. هدف از این مطالعه روشن کردن عوامل اجتماعی م toثر در روند جنگل زدایی ، از جمله فقر ، مهاجرت پناهندگان ، تجاوز به جنگل ها و روابط قدرت در مدیریت جنگل بود. تجزیه و تحلیل فردی ارائه شده در این کتاب منحصراً مبتنی بر اطلاعات اولیه حاصل از کارهای اصلی در طی 7 سال و همچنین سنجش از دور با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیک های GIS است. در نیمه دوم کتاب رویکردهای جنگل کاری مانند جنگل های اجتماعی و خانگی که به طور گسترده تری در کشورهای در حال توسعه مورد استفاده قرار می گیرد ، بررسی می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Deforestation in the Teknaf Peninsula of Bangladesh : A Study of Political Ecology