خرید pdf کتاب Der Bergdoktor 2007 – Heimatroman : Da blieb sein Platz leer

[ad_1]

جای او خالی ماند. چرا که سنتا امید دیدار دوباره در روز عروسی را از دست نداد ، توبیاس اشمیتفور به همسرش قول نه تنها عشق ابدی ، بلکه همچنین به خاطر او از سرگرمی خطرناک خود – کوهنوردی – چشم پوشی خواهد کرد. او فقط یک بار می خواهد با بهترین دوستانش از فلدکوپ در سخت ترین نقطه صعود کند. پس باید برای همیشه تمام شود. حتی اگر احساس بدی داشته باشد ، سنتا نمی تواند با همسرش از تور خداحافظی صحبت کند. در ابتدای فوریه ، در شرایط سخت آب و هوایی ، تیم طناب زدن شروع می شود. در همین حال ، سنتا از دکتر می آموزد. برگر که او به امید او ایستاده است. حالا او حتی بی صبرانه بیشتر از حد معمول منتظر بازگشت توبیاس است. اما مهلت بدون ظهور یکی از کوهنوردان می گذرد …

[ad_2]

خرید کتاب Der Bergdoktor 2007 – Heimatroman : Da blieb sein Platz leer