خرید pdf کتاب Der Bergdoktor 2015 – Heimatroman : Dr. Burger und die geheimnisvolle Magd

[ad_1]

ساعت دو شب است ، اما الکس هابنباخر نوزده ساله در رختخواب خود خوابیده نیست ، بلکه پشت در خم شده و در کمین است. او می تواند اتاق کنیزک جوان ریتا و اتاق خواب پدرش را ببیند. آیا واقعاً این دو از عدم حضور همسر کشاورز بیمار برای پیمودن مسیرهای ممنوعه سو استفاده می کنند؟ الکس دعا می کند که سوions ظن او تأیید نشود – اما سپس اتاق ریتا باز می شود و او با هدفم ، فقط یک لباس شب نازک ، در اتاق خواب زناشویی می چرخد ​​…

[ad_2]

خرید کتاب Der Bergdoktor 2015 – Heimatroman : Dr. Burger und die geheimnisvolle Magd