خرید pdf کتاب Der Reiz des Verbrechens : Berlin Krimi

[ad_1]

در زندان ، از همه مکان ها ، ولفگانگ بسیار بدهکار شغلی پیدا می کند – به عنوان نگهبان زندان. اما او می خواهد به جای اینکه گوسفندان سیاه خود را به مسیر واقعی خود برگرداند ، از آنها بیاموزد. زیرا ولفگانگ رویای سریع فال و ماجراجویی را در سر می پروراند. با این حال ، او فقط می خواهد افرادی را که از راه های سوال برانگیز به دست آورده اند بدزدد و تقلب کند. او به زودی یک همکار با استعداد را در همکار خود بندیکت یافت. و هنگامی که همسرش هلگا از ماجرا مطلع می شود ، طولی نمی کشد که از او سوال می شود – و همچنین به او می پیوندد. اما هر کودتای برنامه ریزی شده سه گانه پیچیده به راحتی پیش نمی رود. معلوم می شود که یک جواهرفروش یک فرد شرور است و در یک سفر دریایی ، این سه شخص خطر قربانی شدن را دارند.

[ad_2]

خرید کتاب Der Reiz des Verbrechens : Berlin Krimi