خرید pdf کتاب Der Schneeti : Ein Winterwunder für Ole

[ad_1]

در برف – اینجا برف می آید! امسال اوله اصلاً منتظر زمستان نیست. او خانه جدید خود را دوست ندارد و مطمئناً مدرسه جدید را دوست ندارد. عمدتا به این دلیل است که روکو و باندش زندگی را برای او در آنجا سخت می کنند. بیش از همه ، اوله فقط دوست دارد به مادربزرگ اتوکار در کانادا فرار کند ، اما این چیست؟ ناگهان صدای پنجره اوله را می زند و برف می بارد – “Hallöle Öle” – برفی واقعی! و با وجود Schneeti در کنار Ole ، این فقط می تواند یک زمستان فوق العاده جادویی و ناخوشایند دانه برف باشد! اما وقتی خود اشنیتی در معرض خطر باشد ، اوله برای نجات اشنیتی باید از خودش پیشی بگیرد. چقدر خوب است که او قبلاً دوستان جدیدی پیدا کرده است که می تواند به آنها اعتماد کند. یک افسانه زیبا و بی انتهای زمستانی برای خواندن با صدای بلند و خواندن برای خود – سال به سال.

[ad_2]

خرید کتاب Der Schneeti : Ein Winterwunder für Ole