خرید pdf کتاب Developmental Universities in Inclusive Innovation Systems : Alternatives for Knowledge Democratization in the Global South

[ad_1]

این کتاب روند فعلی تولید ، انتشار و استفاده از دانش را که به نابرابری های اجتماعی ، به ویژه در جنوب جهانی کمک می کند ، تجزیه و تحلیل می کند. هدف از این متن بررسی امکان مشارکت فعالانه دانشگاهها در دموکراتیک سازی دانش است – روندی که از طریق آن مردم می توانند دانش و نتایج و مزایای تحقیق و توسعه را به راحتی کسب و استفاده کنند. ترکیبی از آموزش عالی ، تحقیق و استفاده از دانش همان کاری است که دانشگاه ها باید انجام دهند. اگر آنها به طور م toثر در غلبه بر نابرابری و توسعه نیافتگی مشارکت کنند ، می توانند به عنوان دانشگاه های توسعه محسوب شوند. آنها نه تنها باید در خلوت با نخبگان ممتاز بلکه در زمینه “سیستم های نوآوری یکپارچه” کار کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Developmental Universities in Inclusive Innovation Systems : Alternatives for Knowledge Democratization in the Global South