خرید pdf کتاب Diagnostic Competence of Mathematics Teachers : Unpacking a Complex Construct in Teacher Education and Teacher Practice

[ad_1]

این کتاب به بررسی زمینه های مختلف آموزش ریاضیات و رشته های مرتبط می پردازد که اخیراً به درک بهتری از ساختار هنوز مبهم صلاحیت تشخیصی کمک کرده اند. این کار با تأکید بر پیشرفت حرفه ای معلمان ، به ماهیت ، توسعه و تأثیر صلاحیت تشخیصی در آموزش ریاضیات می پردازد.

[ad_2]

خرید کتاب Diagnostic Competence of Mathematics Teachers : Unpacking a Complex Construct in Teacher Education and Teacher Practice