خرید pdf کتاب Die Auswirkungen einer strafrechtlichen Bescholtenheit auf ein Aufenthaltsrecht in Österreich

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2020 در دانشکده حقوق – حقوق عمومی / سایر ، درجه: 2 ، دانشگاه دانوب کرمس – دانشگاه برای ادامه تحصیل ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه کارشناسی ارشد نشان می دهد که الزامات قانونی برای حق اقامت در اتریش یک مجرم است محکومیت را می توان سلب کرد. به طور خاص ، این پایان نامه توضیح می دهد که کدام مقررات قانون تسویه و اقامت برای برداشتن اجازه اقامت در دسترس است. نگاه دقیق به اقدامات پایان دادن به اقامت نیز نقشی اساسی در این زمینه دارد ، به همین دلیل در مورد آنها نیز بحث شد. به طور خلاصه ، خواننده درک اساسی از زمینه موجود قانون اتریش در مورد بیگانگان و همچنین ارزیابی محکومیت های کیفری داخلی و خارجی می یابد.

[ad_2]

خرید کتاب Die Auswirkungen einer strafrechtlichen Bescholtenheit auf ein Aufenthaltsrecht in Österreich