خرید pdf کتاب Die bayerische Elsässerin

[ad_1]

1923 – مونیک 18 ساله است و مرگ پدر و مادرش این دختر را از آلزاس به Hinterwald باواریایی سوق داد. در آنجا در مایرهوف در ویشتاچ او را به عنوان یک خدمتکار مشترک در مزرعه عموی عزیز و عمه تند و زننده استخدام می کند. کار سخت است و زندگی جدید مونیک در این کشور با زندگی قبلی اش بسیار متفاوت است. مردم بسته و همیشه دوستانه با مونیک نیستند. اما او عاشق فریتز ، پسر ثروتمند صاحب کارخانه تراش شوایگر است. و فریتز مونیک را دوست دارد – اما همه این را دوست ندارند …

[ad_2]

خرید کتاب Die bayerische Elsässerin