خرید pdf کتاب Die CEO-Auswahl : Die drei Hürden zur neuen Verantwortung und wie Sie diese meistern, plus E-Book inside (ePub, mobi oder pdf)

[ad_1]

هنگام پر کردن موقعیت ها در مدیریت بالاتر ، قوانین بسیار ویژه ای اعمال می شود. یورگن و ننه نبل در کار جدید خود توضیح می دهند که چگونه کار با پایان اولین مانع و آغاز مراحل انتخاب ادامه خواهد یافت: – از بررسی پیش زمینه تا ارائه پرونده تجاری و بازجویی تا شام با شریک زندگی و همسر: چه چیزی باید انجام شود آیا شما به عنوان یک کاندیدای مدیر عامل حساب می کنید و چگونه می توانید برای آن آماده شوید؟ – از مصاحبه های شغلی تا مذاکرات قرارداد: خطرات قانونی چیست؟ – چگونه مذاکره می کنید تا بهترین نتیجه را از خود ببرید؟ براساس 15 سال مشاوره عملی مدیران سطح C ، این دوتایی نویسنده نمایی از پشت صحنه را ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Die CEO-Auswahl : Die drei Hürden zur neuen Verantwortung und wie Sie diese meistern, plus E-Book inside (ePub, mobi oder pdf)