خرید pdf کتاب Die Rezepte der Freiburger alchemistischen Handschrift des ‘Abd al-Gabbar al-Hamadani : Edition, Übersetzung und Kommentar

[ad_1]

مجموعه Islamkunde در سال 1969 توسط كلاوس شوارتز ورلاگ تاسیس شد و به یكی از مهمترین ارگانهای نشر مطالعات اسلامی در آلمان تبدیل شد. بیش از 330 جلد کتاب به تاریخ ، فرهنگ و جوامع شمال آفریقا ، خاور نزدیک و خاورمیانه و همچنین آسیای مرکزی ، جنوبی و جنوب شرقی اختصاص دارد.

[ad_2]

خرید کتاب Die Rezepte der Freiburger alchemistischen Handschrift des ‘Abd al-Gabbar al-Hamadani : Edition, Übersetzung und Kommentar