خرید pdf کتاب Die rote Tapferkeitsmedaille : Roman

[ad_1]

از نظر ارنست همینگوی یکی از بهترین کتابهای ادبیات ما است. این یک شاهکار بزرگ است که سالها قبل از آنکه روانکاوی به علوم راه یابد ، احساسات ، نگرانی ها و نیازهای سرباز عادی در جنگ داخلی آمریکا را به شدت پایین می کشد. نوشته شده توسط 22 ساله ترک تحصیل در دانشگاه که هیچ تصوری از زندگی نظامی نداشت و شش سال پس از پایان جنگ داخلی در سال 1871 متولد شد. سبک کرین و دراماتورژی این امکان را به خواننده می دهد تا مستقیماً در عمل شرکت کند. وقتی در سال 1895 «مدال سرخ برای شجاعت» ظاهر شد ، این رمان به سرعت به یک کتاب پرفروش تبدیل شد و دیدگاه جنگ مدرن را کاملاً تغییر داد. بسیاری از نویسندگان این دیدگاه را دنبال کردند ، درست تا اریش ماریا رمارک در رمان “هیچ چیز جدیدی در غرب”.

[ad_2]

خرید کتاب Die rote Tapferkeitsmedaille : Roman