خرید pdf کتاب Die Seelenlicht Chroniken : Mickal & Hannah

[ad_1]

من برای محافظت از دنیای تو آمدم. در اینجا من سایه ها را شکار می کنم ، آن موجوداتی که جادوگر تاریکی برای تسلیم مردم من ایجاد کرده است. تا وقتی که همه سایه ها را از بین نبرم آرام نخواهم رفت. زیرا این سرنوشت من است. غریبه ها دوست می شوند. همدردی به محبت تبدیل می شود. وقتی هانا با میکال ملاقات می کند ، نمی داند که چه خطری را تهدید می کند و وقتی اوضاع از دست خارج می شود ، به حداکثر حد خود می رسد. میکال برای محافظت از او همه کارها را انجام می دهد ، اما تازه وقتی فهمید که سایه ها چقدر بی وجدان هستند ، می فهمد که جنگجوی دیناریک تنها شانس اوست. هانا به زودی با تصمیمی روبرو می شود که زندگی قبلی او را به طور غیرقابل برگشتی از بین می برد. و وقتی تصمیم گرفته شد ، دیگر هیچ بازگشتی وجود ندارد … Ke shalan dour – من مال تو هستم.

[ad_2]

خرید کتاب Die Seelenlicht Chroniken : Mickal & Hannah