خرید pdf کتاب Dietary Fiber in Health and Disease :

[ad_1]

این آخرین افزودنی به دامنه تغذیه و سلامت ، یک راهنمای جامع و در عین حال قابل حمل برای استفاده از فیبر برای درمان سلامتی و بیماری است. فیبر در سلامت و بیماری با تأکید بر پیشگیری و درمان بیماری های مزمن ، تمام منابع فیبر را پوشش می دهد. هر فصل شامل یک تجزیه و تحلیل دقیق ، با بسیاری از شکل ها و جداول ، از جدیدترین مطالعات در مورد فیبر انسان ، و همچنین توصیه های خاص در مورد انواع و مقادیر فیبر مورد نیاز برای جلوگیری و درمان بیماری های مزمن و بهبود سلامت است. علاوه بر این ، پزشکان ، متخصصان تغذیه ، پرستاران ، متخصصان تغذیه ، داروسازان ، دانشمندان صنایع غذایی ، محققان و مربیان دانشگاهی ، پزشکان طب طبیعی و سایر متخصصان بهداشت از اطلاعات عملی ، آماده استفاده و پوشش موضوعاتی مانند فیبر دستگاه گوارش و سلامتی توصیه می کنند و بیماری ، فیبر در پیشگیری از سرطان ، فیبر در دیابت نوع 2 و فیبر در وزن و ترکیب بدن. فیبر در سلامت و بیماری مورد توجه پزشکان و سایر متخصصان بهداشت در بسیاری از تخصص های مختلف از جمله پزشکان عمومی ، آنکولوژیست ها ، غدد درون ریز و سایر پزشکان است که به عنوان بخشی از برنامه مراقبت از بیمار خود به دنبال اجرای مشاوره تغذیه ای هستند.

[ad_2]

خرید کتاب Dietary Fiber in Health and Disease :