خرید pdf کتاب Digital Technology and Organizational Change : Reshaping Technology, People, and Organizations Towards a Global Society

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از بهترین تحقیقات ارائه شده در کنفرانس سالانه فصل ایتالیا از انجمن سیستم های اطلاعاتی (AIS) است که در اکتبر 2016 در ورونا ، ایتالیا برگزار شد. پیروی از جنبه های مختلف پدیده مداوم تکامل به سمت یک جامعه جهانی بودن و به تبع آن ، در دنیای دیجیتال که در حال پیشرفت است ، اولین بار در مورد فن آوری های جدید و شیوه های جدید در جهان سیستم های اطلاعاتی بحث می شود. سپس زمینه های جدید تجارت و تحولات مداوم کسب و کار را بررسی می کند. سرانجام ، تغییرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از دسترسی و استفاده از شبکه های اجتماعی – فنی مورد توجه قرار می گیرد. تنوع دیدگاه های ارائه شده باعث می شود تا این کتاب به ویژه مورد توجه کاربران ، مشاغل ، دانشمندان و دولت ها قرار گیرد.

[ad_2]

خرید کتاب Digital Technology and Organizational Change : Reshaping Technology, People, and Organizations Towards a Global Society