خرید pdf کتاب Digital Transformation of the Consulting Industry : Extending the Traditional Delivery Model

[ad_1]

این کتاب در مورد فرصت ها و شرایطی است که فناوری دیجیتال برای گسترش ، نوآوری و تمایز خدمات ارائه شده توسط شرکت های مشاوره ارائه می دهد. مصنوعات مناسب مانند سیستم عامل های مشاوره ای مبتنی بر وب ، برنامه های مشاوره ای ، فن آوری های معنایی و ابزارهایی برای داده کاوی و همکاری ارائه خواهد شد. علاوه بر این ، مفاهیم ارزیابی مجازی سازی فرایندهای مشاوره مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی راه حل هایی برای ترکیب مدل های مشاوره ای سنتی و دیجیتالی قابل بررسی است. این کتاب نتایج تحقیق حاضر را ارائه می دهد و مروری جامع از روش ها و تکنیک های مورد نیاز برای تحول دیجیتال در صنعت مشاوره را ارائه می دهد. هم به عنوان راهنما و هم به عنوان یک نقشه راه برای شرکت های مشاور ابتکاری عمل می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Digital Transformation of the Consulting Industry : Extending the Traditional Delivery Model