خرید pdf کتاب Dynamic Analysis and Design of Offshore Structures :

[ad_1]

این کتاب خوانندگان را با انواع مختلف هندسه سکوهای دریایی آشنا می کند. این فشارهای مختلف محیطی را تحت تأثیر قرار می دهد و شرح مفصلی از اصول پویایی سازه را به سبک کلاس ارائه می دهد. این به خوانندگان کمک می کند تا میرایی را در ساختارهای دریایی تخمین بزنند و کاربردهای این جنبه ها را در تحلیل ها و طراحی های اولیه درک کنند. مفاهیم اساسی پویایی ساختاری از طریق مثالها و تمرینهای ساده نشان داده می شود. روش ها و دستورالعمل های طراحی ، که مفاهیم مبتنی بر فرم هستند ، با استفاده از انتخاب ساختارهای نمونه کاربردی توضیح داده می شوند. هر فصل همچنین شامل آموزش ها و تمرین هایی برای خودآموزی است. یک فصل ویژه در مورد پویایی تصادفی به دانشجویان کمک می کند تا مفاهیم اساسی پویایی ساختاری را به این حوزه تحقیقاتی پیشرفته گسترش دهند. رفتار هیدرودینامیکی سازه های دریایی با اجزای سوراخ دار یکی از آخرین کاربردهای تحقیقاتی است و ثابت شده است که یکی از م effectiveثرترین ابزارهای مقاوم سازی مجدد سازه های دریایی است. علاوه بر این ، این کتاب مفاهیم پویایی سازه را در طراحی سازه های دریایی توسعه یافته توسط FORM ادغام می کند و رویکردی منحصر به فرد را ارائه می دهد. این نسخه جدید به هفت فصل تقسیم شده است که هر فصل به روز شده است. هر فصل همچنین شامل بخش پرسش و پاسخهای متداول (پرسش و پاسخ) است که از متن ساده و توضیحی برای کمک به شما در درک این موضوع پیچیده استفاده می کند. علاوه بر این ، این کتاب مطالب ارزشمندی را در رابطه با تحقیقات جدید و جدید نویسنده در مورد پویایی های ساختاری ارائه می دهد. تمام مثالهای عددی با توضیحات اضافی بیشتر بررسی شده اند. تمرینات جدیدی برای بهبود درک موضوع اضافه شده است. همچنین کدگذاری رایانه (در صورت امکان) جهت سهولت در یادگیری رایانه ای مطالب کتاب گنجانده شده است. این کتاب می تواند به عنوان یک کتاب درسی برای دوره های تحصیلات تکمیلی و تحصیلات تکمیلی مهندسی عمران ، مهندسی عمران ، مکانیک کاربردی ، مکانیک ، هوا فضا ، معماری دریایی و مهندسی دریا باشد. این کتاب همچنین می تواند به عنوان متنی برای برنامه های یادگیری و توسعه حرفه ای یا به عنوان راهنمای تمرین و مشاوره مهندسان عمران دریایی باشد. مطالب این کتاب به طور یکسان برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، محققان و متخصصان مفید است.

[ad_2]

خرید کتاب Dynamic Analysis and Design of Offshore Structures :