خرید pdf کتاب Early Phase Cancer Immunotherapy :

[ad_1]

این جلد ، مروری بر آخرین مطالعات بالینی در زمینه ایمنی درمانی سرطان در مرحله اولیه ، در مورد انتخاب نشانگرهای زیستی ، استراتژی های ترکیبی و ایمنی یا سمیت آنها ، تعیین دوز فاز 2 ، نقاط نهایی در تنظیم رادیولوژیک بحث درباره پیشرفت شبه و انتخاب بافت شناسی. و عوامل جدید ایمونوتراپی به دلیل ارتباط آنها با ایمنی درمانی سرطان اولیه.

[ad_2]

خرید کتاب Early Phase Cancer Immunotherapy :