خرید pdf کتاب Economic Transformation and Business Opportunities in Asia :

[ad_1]

این کتاب اقتصاد نابرابر در آسیا را بررسی می کند و نشان می دهد که چگونه سرعت تحول اقتصادی بر ثروت و طبقه متوسط ​​در حال ظهور تأثیر می گذارد. با استفاده از نقطه عطف لوئیس و چرخه بلند مدت ظهور و سقوط کشورها ، این نشان می دهد که چگونه روندهای دموگرافیک ، نرخ دیجیتالی شدن و ترجیحات مصرف کننده فرصت های تجاری را در جهانی مخل و ​​ناامن ایجاد می کنند. این شامل گام هایی برای ارتقا integration ادغام اوراسیا ، تجدید ساختار شرکت های دولتی ، اقتصاد سبز و اقتصاد دیجیتال – تجارت الکترونیکی ، فین تک و اقتصاد مشترک است. سرمایه غرور ، طول عمر و اقتصاد اوقات فراغت نیز مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده توضیح می دهد که چه چیزی باعث ایجاد اختلالات خلاقانه ، نوآوری های فنی و تأثیرات آنها بر تولید ، مصرف کنندگان ، مشاغل و پایداری می شود. این مقاله برای دانشجویان ، دانشگاهیان ، مدیران اجرایی و متخصصان بازرگانی که می خواهند به طور عمیق در فضای اقتصادی آسیا فرو روند ، ضروری است.

[ad_2]

خرید کتاب Economic Transformation and Business Opportunities in Asia :