خرید pdf کتاب Education in Post-Conflict Transition : The Politicization of Religion in School Textbooks

[ad_1]

این کتاب از زمان جنگ های یوگسلاوی سابق در دهه 1990 ، بینش روشنی در مورد سیاست آموزش مذهبی در مدارس ارائه می دهد. این تفکیک بین اعضای گروه های مختلف قومی در اسلوونی ، بوسنی هرزگوین ، کرواسی و صربستان را ترسیم می کند ، که هرگز بیشتر و منظم تر نبوده است. گفته می شود که این یک گام ضروری در شناخت ریشه های این تفکیک سیستماتیک و تولید مثل آن در عمل آموزشی است و ادعا می شود که سیاست زدگی دین در کتاب های درسی یکی از موتورهای تفکیک قومی در حال انجام است. این بخش همچنین به جنبه های پیچیده ای از این موضوع می پردازد ، مانند وضعیت کلی دین در کشورهای مختلف ، موقعیت اجتماعی کلیساها ، مسائل مربوط به جنسیت ، آشتی بعد از جنگ های یوگسلاوی و ادغام اتحادیه اروپا.

[ad_2]

خرید کتاب Education in Post-Conflict Transition : The Politicization of Religion in School Textbooks