خرید pdf کتاب EMBEC & NBC 2017 : Joint Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC), Tampere, Finland, June 2017

[ad_1]

این جلد کار کنفرانس مشترک کنفرانس اروپایی پزشکی و بیوتکنولوژی (EMBEC) و کنفرانس شمال اروپا-بالتیک مهندسی پزشکی و فیزیک پزشکی (NBC) را در ژوئن 2017 در تامپره ، فنلاند ارائه می دهد ، اما همچنین مناطق سنتی مهندسی پزشکی مناطق جدیدی در حال ظهور مانند مهندسی بافت ، بیوانفورماتیک ، حسگرهای زیستی ، فناوری عصبی ، فن آوری های ساخت مواد افزودنی برای دارو و زیست شناسی و تصویربرداری زیستی ، به ذکر چند مورد. علاوه بر این ، نقش آموزش ، تحقیقات ترجمه و تجاری برجسته شده است.

[ad_2]

خرید کتاب EMBEC & NBC 2017 : Joint Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC), Tampere, Finland, June 2017