خرید pdf کتاب Emergent Knowledge Strategies : Strategic Thinking in Knowledge Management

[ad_1]

این کتاب به منظور تحریک گفتمان بحث در مورد تصور استراتژی دانش و برنامه ریزی استراتژی دانش و کمک به یافتن یک اتفاق نظر روشن در این زمینه است. این رابطه پیچیده بین مفاهیم دانش و استراتژی را در یک زمینه تجاری بررسی می کند که از اهمیت عملی برای مشاغل برخوردار است. پس از مرور ادبیات موجود ، این کتاب نشان می دهد که چگونه می توان مفهوم استراتژی های دانش را به عنوان چشم انداز جدیدی برای کاوش استراتژی های تجاری در نظر گرفت. یک رویکرد جدید ارائه شده است که روشن می کند چگونه استراتژی های دانش برنامه ریزی شده و در حال ظهور ، شرکت ها را قادر می سازد آینده نامشخص و غیر قابل پیش بینی حاکم بر اقتصاد امروز را پیش بینی کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Emergent Knowledge Strategies : Strategic Thinking in Knowledge Management