خرید pdf کتاب Ethics Dumping : Case Studies from North-South Research Collaborations

[ad_1]

این کتاب تحت مجوز CC BY 4.0 منتشر شده است. این کتاب شامل موارد موردی اصلی و به روز در زمینه دامپینگ اخلاق است که عمدتاً به دلیل وجود شکاف در حاکمیت اخلاق در کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​تسهیل می شود. حتی برای محققان فصلی نیز آموزشی است ، زیرا صدایی به جمعیت آسیب پذیر کشورهای فوق می دهد. اطمینان از رفتار اخلاقی همکاری شمال و جنوب در تحقیقات با دشواری هایی همراه است. شرایط پیش زمینه ای که چنین همکاری هایی اتفاق می افتد شامل اختلافات شدیدی در درآمد و قدرت یکبار مصرف و سابقه استعمار قبلی است ، در حالی که تفاوت در فرهنگ می تواند سطح جدیدی از عوارض را ایجاد کند. در این زمینه ، مطالعات موردی به روز در مورد رفتارهای غیراخلاقی برای آموزش اصول اخلاقی تحقیق ضروری است.

[ad_2]

خرید کتاب Ethics Dumping : Case Studies from North-South Research Collaborations