خرید pdf کتاب Expressions of Radicalization : Global Politics, Processes and Practices

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده بررسی می کند که آیا می توان دید که رادیکالیزاسیون چگونه بر ایدئولوژی تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر ، چه اتفاقی در ذهن مردم می افتد قبل از اینکه تصمیم بگیرند از خشونت سیاسی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند؟ این کتاب همچنین می پرسد: چه چیزهایی باید در ذهن مردم اتفاق بیفتد تا از استفاده از خشونت سیاسی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهدافشان جلوگیری کند؟ این جلد محققانی از رشته ها و دیدگاه های مختلف از زمینه های مختلف جغرافیایی ، اجتماعی و فرهنگی را با هدف اصلی ، پالایش درک ما از معنای “رادیکالیزاسیون” دور هم جمع می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Expressions of Radicalization : Global Politics, Processes and Practices