خرید pdf کتاب Extracellular Recording Approaches :

[ad_1]

این جلد تکنیک ها و تحولات اخیر در ضبط خارج سلول را معرفی می کند. در فصل های این کتاب موضوعاتی مانند موش ، موش صحرایی و ماهی گورخر گنجانده شده است. ضبط های خارج سلولی از درک انسان ؛ ضبط های تک و آرایه های چند الکترود ؛ و سوابق در موش های پری ناتال و در اوایل رشد. در سبک سری های Neuromethods ، این فصل ها شامل انواع جزئیات و توصیه های مهم از متخصصان لازم برای نتایج موفقیت آمیز در آزمایشگاه شماست. آخرین و معتبرترین رویکردهای ضبط خارج سلولی منبع ارزشمندی است که برنامه ها و روش های اطلاعاتی به روز شده را برای مطالعه مناطق مغزی درگیر در عملکردهای حسی ، حرکتی و شناختی در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Extracellular Recording Approaches :