خرید pdf کتاب Fiscal Underpinnings for Sustainable Development in China : Rebalancing in Guangdong

[ad_1]

این کتاب مقالاتی با کیفیت بالا در مورد موضوعات مربوط به استراتژی تعادل در چین ، شهرهای تمیز جدید به عنوان مراکز ، مدیریت مسئولیت و مشارکت بخش خصوصی ، از جمله از طریق PPP ، با مثالهای خاص از گوانگدونگ جمع آوری می کند. از زمان ظهور سیستم مسئولیت در اواخر دهه 1970 ، گوانگدونگ پیشتاز اصلاحات اقتصادی در چین بوده و موفقیت ها و چالش های آن آینه تمامیت چین است. نیاز به توازن به سوی مسیری فراگیرتر و پایدارتر در گوانگدونگ به همان اندازه در چین مهم است. تقویت مبانی مالی و مراحل بعدی اصلاحات مالیاتی عوامل تعیین کننده ای برای دستیابی به تغییرات ساختاری لازم هستند.

[ad_2]

خرید کتاب Fiscal Underpinnings for Sustainable Development in China : Rebalancing in Guangdong