خرید pdf کتاب Flood Modeling, Prediction and Mitigation :

[ad_1]

این کتاب از تجربه و تخصص حرفه ای نویسنده در مناطق مرطوب و خشک استفاده می کند تا خوانندگان را با فلسفه و روش علمی اساسی مربوط به جاری شدن سیل و اثرات آن بر زندگی و دارایی انسان آشنا کند. اصول هر مدل ، الگوریتم و روش محاسبه همراه با استراتژی های منطقی و تحلیلی ارائه شده است. روند گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی مورد بررسی قرار می گیرد ، در حالی که ارزیابی خطر سیل ، آسیب پذیری ، اقدامات پیشگیری و کاهش به طور سیستماتیک توضیح داده می شود تا خوانندگان بتوانند آنها را منطقی و م applyثر اعمال کنند. سرانجام ، برنامه های واقعی پروژه در هر بخش برجسته می شوند تا اطمینان حاصل شود که خوانندگان نه تنها جنبه های نظری بلکه نحوه اجرای واقعی آنها را نیز درک می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Flood Modeling, Prediction and Mitigation :