خرید pdf کتاب Formalizing Natural Languages with NooJ and Its Natural Language Processing Applications : 11th International Conference, NooJ 2017, Kenitra and Rabat, Morocco, May 18–20, 2017, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب ارائه یازدهمین کنفرانس بین المللی NooJ 2017 است که در ماه مه سال 2017 در کنیترا و رباط ، مراکش برگزار شد. 20 مقاله کامل اصلاح شده در این جلد با دقت بررسی و از بین 56 مقاله انتخاب شده است. NooJ یک محیط توسعه زبانی است که ابزارهایی را در اختیار زبان شناسان قرار می دهد که طیف گسترده ای از پدیده های زبانی را رسمی می کند: تایپوگرافی ، املایی ، واژه نامه برای کلمات ساده ، واحدهای چند کلمه ای و اصطلاحات ناپیوسته ، شکل گیری عطف و مشتقات ، محلی ، ساختاری و نحو و معناشناسی تحول آفرین. مقالات این جلد در بخشهای به روز واژگان و مورفولوژی مرتب شده اند. تحلیل نحوی؛ برنامه های پردازش زبان طبیعی ؛ آینده NooJ.

[ad_2]

خرید کتاب Formalizing Natural Languages with NooJ and Its Natural Language Processing Applications : 11th International Conference, NooJ 2017, Kenitra and Rabat, Morocco, May 18–20, 2017, Revised Selected Papers