خرید pdf کتاب From Agriscience to Agribusiness : Theories, Policies and Practices in Technology Transfer and Commercialization

[ad_1]

این جلد مروری دارد بر زمینه در حال توسعه صنعت کشاورزی با استفاده از آخرین فن آوری و برجسته ترین موضوعات ، مفاهیم ، روندها و موضوعات در زمینه تحقیق ، عمل و سیاست. با تمرکز ویژه بر فناوری ، محصول و نوآوری های فرآیند ، نویسندگان طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به موضوعاتی مانند تحقیق و توسعه ، انتقال فناوری و حق ثبت اختراعات و مجوزها را پوشش می دهند ، به ویژه در رابطه با نقش م institutionsسسات دانشگاهی ، سازمان های خصوصی و آژانسهای عمومی در تولید و انتشار دانش. این کتاب حاوی مطالعات موردی ابتکارات نوآورانه در سراسر صنعت ، هدف پژوهشگران ، مدیران اجرایی ، مدیران دانشگاه ها و سیاست گذاران است که پیامدهای متعدد این بخش پویا و بحث برانگیز را مطالعه می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب From Agriscience to Agribusiness : Theories, Policies and Practices in Technology Transfer and Commercialization