خرید pdf کتاب Frontiers in Computational Intelligence :

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از چندین مقاله است که وضعیت هنر را در مناطق خاصی از هوش محاسباتی نشان می دهد. این کتاب که با دقت ویرایش شده است ، جشن تولد 65 سالگی رودولف کروسه را می گیرد. تمرکز اصلی این پست ها مدیریت داده های مبهم و همچنین اطلاعات نامطمئن و نادرست با فرایندهای خودکار است که از تکنیک های آماری ، نظریه کنترل ، خوشه بندی ، شبکه های عصبی و غیره برای استخراج دانش مفید و قابل استفاده استفاده می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Frontiers in Computational Intelligence :