خرید pdf کتاب Fundamentals of EM Design of Radar Absorbing Structures (RAS) :

[ad_1]

این کتاب یک فرمول تحلیلی دقیق و روش طراحی گام به گام برای طراحی الکترومغناطیسی (EM) ساختارهای جذب رادار (RAS) را ارائه می دهد. هر دو مدل مدار معادل و رویکرد نمودار اسمیت با استفاده از تصاویر نشان داده شده است تا درک روشنی از مراحل طراحی RAS چند لایه با مشخصات مورد نظر ارائه شود. این کتاب منبع ارزشمندی برای مبتدیان ، دانشگاهیان و مهندسان تحقیق و توسعه است که در زمینه طراحی و توسعه RAS فعالیت می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Fundamentals of EM Design of Radar Absorbing Structures (RAS) :