خرید pdf کتاب Genetic and Evolutionary Computing : Proceedings of the Eleventh International Conference on Genetic and Evolutionary Computing, November 6-8, 2017, Kaohsiung, Taiwan

[ad_1]

این حجم از پیشرفت در سیستم های هوشمند و رایانه ، مشارکت های ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی محاسبات ژنتیکی و تکاملی (ICGEC 2017) است. این کنفرانس در کائوسیونگ ، تایوان ، در تاریخ 6 تا 8 نوامبر 2017 برگزار شد و اسپرینگر ، دانشگاه فنی فوجیان در چین ، دانشگاه ملی کائوسیونگ ، انستیتوی فناوری هاربین ، دانشگاه فنی ملی کائوسیونگ و دانشگاه فنی VŠB به طور مشترک تحت حمایت استراوا حمایت مالی کردند. این کنفرانس به عنوان یک مجمع بین المللی برای محققان و متخصصانی که در همه زمینه های محاسبات ژنتیکی ، محاسبات هوشمند ، تکاملی و محاسبات شبکه ای فعالیت می کنند ، در نظر گرفته شد.

[ad_2]

خرید کتاب Genetic and Evolutionary Computing : Proceedings of the Eleventh International Conference on Genetic and Evolutionary Computing, November 6-8, 2017, Kaohsiung, Taiwan