خرید pdf کتاب Geography of Small Islands : Outposts of Globalisation

[ad_1]

این کتاب به کاوش در جزایر و نقش آنها در جهانی جهانی اختصاص یافته است. علاوه بر جغرافیای ساحلی یا اقیانوس / دریایی ، تاکنون مطالب جامع کمی درباره تخصص جغرافیای جزیره کوچک وجود دارد. هدف این است که دیدگاه های علوم طبیعی ، اجتماعی و فرهنگی ترکیب شود. در جغرافیای جزایر کوچک ، خوانندگان در مورد توسعه فیزیکی جزایر ، اهمیت فرهنگی و سیاسی آنها و ویژگی های اقتصادی آنها می آموزند. این کتاب برای محققان ، دانشجویان و دانشمندانی است که به ویژگی های خاص محوطه جزایر علاقه مند هستند.

[ad_2]

خرید کتاب Geography of Small Islands : Outposts of Globalisation