خرید pdf کتاب Handbook of Coil Winding : Technologies for efficient electrical wound products and their automated production

[ad_1]

این کتاب روشهای پیچیده سیم پیچ ، فن آوری های مرتبط و تکنیک های اتوماسیون مرتبط را معرفی می کند. از ابتدا به عنوان یک فرآیند اتصال قالب ، محصولات نیمه تمام (سیم ، سازه های سیم پیچ ، عایق) از طریق ویژگی های فیزیکی سیم پیچ ها معرفی می شوند. روش های مختلف سیم پیچ برای سیم پیچ سیم آهنربا در زنجیره فرآیند استفاده می شود. در آخر ، اتوماسیون این فرایندها شرح داده شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Handbook of Coil Winding : Technologies for efficient electrical wound products and their automated production