خرید pdf کتاب Handbook of Sustainability and Social Science Research :

[ad_1]

در این کتاب راهنما ، محققان علوم اجتماعی بر پایداری موجود متمرکز شده اند و یافته های خود ، از جمله کارهای تجربی ، مطالعات موردی ، آموزش و یادگیری نوآوری ها و پروژه های کاربردی را مورد بحث قرار داده اند. بدین ترتیب ، این کتاب زمینه ای برای انتشار اطلاعات ، ایده ها و تجربیات حاصل از انجام پروژه های تحقیقاتی ، به ویژه ابتکاراتی است که رفتار ، تصمیم گیری یا سیاست را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر این ، رویکردها و پروژه های روش شناختی ارائه شده است که هدف آنها درک بهتر پایداری در جامعه و اقتصاد است. این بررسی اجمالی چند رشته ای ، کار محققان را در طیف علوم اجتماعی ارائه می دهد. این تفکر نوآورانه در مورد تأثیر علوم اجتماعی بر توسعه پایدار و بالعکس را تحریک می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Handbook of Sustainability and Social Science Research :