خرید pdf کتاب Handheld Total Chemical and Biological Analysis Systems : Bridging NMR, Digital Microfluidics, and Semiconductors

[ad_1]

سیستم های تجزیه و تحلیل شیمیایی و بیولوژیکی دستی: پر کردن فاصله بین NMR ، ریز سیالات دیجیتال و نیمه هادی ها با طراحی کامل میکروسیستم های NMR (تشدید مغناطیسی هسته ای) برای آزمایش های شیمیایی و بیولوژیکی آزمایشگاهی بر اساس تراشه های نیمه رسانا و آهن ربا قابل حمل است. مکانیسم های مختلف تشخیص CMOS در آزمایش های آزمایشگاهی مقایسه می شود ، معیارهای مهم طراحی گیرنده CMOS برای اندازه گیری NMR نشان داده شده و بهینه سازی های سطح سیستم پلت فرم CMOS-NMR با استفاده از میکروسیالات دیجیتال و توابع مختلف فن آوری CMOS مورد بحث قرار گرفته است. دو سیستم عامل CMOS NMR اجرا شده است که هر یک بر جنبه های مختلف بهینه سازی تمرکز دارند.

[ad_2]

خرید کتاب Handheld Total Chemical and Biological Analysis Systems : Bridging NMR, Digital Microfluidics, and Semiconductors