خرید pdf کتاب Hands-on Experience with Altera FPGA Development Boards :

[ad_1]

این کتاب بر اساس استفاده از هسته های پردازنده نرم از پیش ساخته شده برای طراحی FPGA است. این کتاب به ویژه روی کارتهای Altera FPGA تمرکز دارد. این کتاب بسیاری از الزامات مختلف را برای سیستم های جاسازی شده بررسی می کند و خوانندگان را برای طراحی عملی و توسعه چنین سیستم هایی آماده می کند. بسیاری از مثالهای مفصل و مطالعات موردی برای درک صحیح مفاهیم طراحی گنجانده شده است. این کتاب که در درجه اول به عنوان یک کتاب درسی برای دوره های اصلی یا آزمایشگاهی در سیستم های جاسازی شده FPGA تهیه شده است ، هم برای دانشجویان و هم برای مربیان در نظر گرفته شده است. این کتاب از یک رویکرد autodidactic پیروی می کند که آن را برای علاقه مندان و تمرین کنندگانی که می خواهند خود را با تخته های Altera FPGA آشنا کنند ، مناسب می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Hands-on Experience with Altera FPGA Development Boards :