خرید pdf کتاب High Performance Computing Systems. Performance Modeling, Benchmarking, and Simulation : 8th International Workshop, PMBS 2017, Denver, CO, USA, November 13, 2017, Proceedings

[ad_1]

این کتاب شامل مقالات رویه ای داوری شده از هشتمین کارگاه بین المللی مدلسازی عملکرد ، معیار گذاری و شبیه سازی سیستم های رایانه ای با عملکرد بالا ، PMBS 2017 است که در نوامبر 2017 در دنور ، کلرادو ، ایالات متحده برگزار شد. 10 مقاله کامل و 3 مقاله کوتاه در این بخش گنجانده شده است و به دقت بررسی و از 36 مقاله انتخاب شده است. آنها به بخشهای موضوعی زیر تقسیم شدند: ارزیابی و تحلیل عملکرد. مدل سازی و شبیه سازی عملکرد ؛ و مقالات کوتاه

[ad_2]

خرید کتاب High Performance Computing Systems. Performance Modeling, Benchmarking, and Simulation : 8th International Workshop, PMBS 2017, Denver, CO, USA, November 13, 2017, Proceedings