خرید pdf کتاب High-Resolution Microwave Imaging :

[ad_1]

این کتاب به طور جامع فناوری های تصویربرداری مایکروویو و پردازش اطلاعات با وضوح بالا را توصیف می کند و در مورد تئوری ها ، روش ها و دستاوردهای جدید در زمینه تصویربرداری مایکروویو با وضوح بالا بحث می کند. در فصلهایی که حاوی نتایج و مثالهای تحقیقاتی بی شماری است ، مهمترین نتایج تحقیق نویسندگان چند سال اخیر بطور سیستماتیک خلاصه می شود. این کتاب برای محققان ، مهندسان و دانشجویان دکترا در زمینه های سیستم های الکترونیکی ، پردازش اطلاعات سیگنال و تجزیه و تحلیل داده ها ، رادار سنجش از دور مایکروویو و تصویر مایکروویو و همچنین فناوری فضایی ، به ویژه در سنجش از دور مایکروویو و در هوا یا زمینه های رادار فضایی برای تصویربرداری مایکروویو.

[ad_2]

خرید کتاب High-Resolution Microwave Imaging :