خرید pdf کتاب Histories of Post-Mortem Contagion : Infectious Corpses and Contested Burials

[ad_1]

این جلد اصلاح شده ، مورخان ، مردم شناسان و باستان شناسان را گرد هم آورده تا جهان بحث برانگیز اجساد اپیدمی و دفع آنها را بررسی کند. چرا دفن ها اغلب در مرکز اختلافات ، اتهامات و اعتراضات هنگام اپیدمی ها قرار دارند؟ چرا اجساد انسانی که ناشی از شیوع بیماری های عفونی است ، نه تنها برای افراد زنده ، بلکه برای ادامه حیات جامعه و تمدن خطرناک تلقی می شود؟ هنگام تحقیق در مورد موارد مرگ سیاه تا ابولا ، همکاران این ایده غالب را زیر سوال می برند که یک چارچوب جهانی مسری می تواند اهمیت و تأثیر سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی جنازه اپیدمی را توضیح دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Histories of Post-Mortem Contagion : Infectious Corpses and Contested Burials