خرید pdf کتاب Human-Computer Systems Interaction : Backgrounds and Applications 4

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای جذاب و جالب توجه از آخرین پیشرفت های تعامل انسان و کامپیوتر (H-CSI) را ارائه می دهد. این شرح مفصلی از وضعیت موجود در منطقه H-CSI را ارائه می دهد و پایه محکمی برای توسعه و تحقیقات بیشتر در این زمینه فراهم می کند. مطالب به سه قسمت تقسیم می شوند: I. سیستم های کمک به افراد معلول. II. سیستم های پشتیبانی تصمیم و III سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی. این کتاب مخاطبان گسترده ای از خوانندگان را هدف قرار می دهد که لزوماً در علوم کامپیوتر ، یادگیری ماشین یا فناوری دانش متخصص نیستند ، اما به تعامل بین انسان و کامپیوتر علاقه مند هستند. ترکیبی از مقالات عمومی و خاص بینش عمیق تری را به خوانندگان ارائه می دهد که تصور می کنند از مقاله های پژوهشی یا سخنرانی ها در کنفرانس ها برخوردار نیستند. این کلیه موضوعات فعلی در حوزه H-CSI را لمس می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Human-Computer Systems Interaction : Backgrounds and Applications 4