خرید pdf کتاب Hybrid ADCs, Smart Sensors for the IoT, and Sub-1V & Advanced Node Analog Circuit Design : Advances in Analog Circuit Design 2017

[ad_1]

این کتاب بر اساس 18 آموزش ارائه شده در 26 امین کارگاه آموزشی پیشرفت مدار آنالوگ ارائه شده است. طراحان ماهر اطلاعاتی را در مورد موضوعات متنوعی با طراحی مدار آنالوگ در اختیار خوانندگان قرار می دهند. سهم ویژه در ADC های ترکیبی ، حسگرهای هوشمند برای اینترنت اشیا ، زیر 1 ولت و طراحی مدار آنالوگ با گره های پیشرفته متمرکز خواهد شد. این کتاب برای هر کسی که در تحقیق و توسعه مدار آنالوگ باشد ، یک مرجع ارزشمند برای پیشرفت در سطح هنر است.

[ad_2]

خرید کتاب Hybrid ADCs, Smart Sensors for the IoT, and Sub-1V & Advanced Node Analog Circuit Design : Advances in Analog Circuit Design 2017