خرید pdf کتاب ICT Based Innovations : Proceedings of CSI 2015

[ad_1]

این جلد شامل روشهای منتخب کنوانسیون سالانه انجمن رایانه هند است. این روش به 10 جلد فعلی تقسیم شده و شامل مقالاتی در مورد نتایج تحقیقات فعلی ، نظرسنجی ها و مروری کوتاه است. این جلدها موضوعات مختلفی را شامل می شود ، از شبکه های ارتباطی و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ گرفته تا معماری سیستم و امنیت سایبری. این جلد بر نوآوریهای مبتنی بر ICT متمرکز است. مطالب این کتاب برای محققان و دانشجویان مفید خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب ICT Based Innovations : Proceedings of CSI 2015