خرید pdf کتاب Impact of Climate Change on Water Resources : With Modeling Techniques and Case Studies

[ad_1]

این کتاب از طریق تلفیق مدل های جهانی آب و هوا ، رویکردهای کوچک سازی و مدل های هیدرولوژیکی ، نمای کلی از جنبه های مختلف تغییر اقلیم را ارائه می دهد. همچنین موضوعاتی را که به درک کلی تغییرات آب و هوا کمک می کند ، پوشش می دهد. این کتاب شامل مثالهای مفصل ، س questionsالات تجدید نظر ، مشکلات عملی و مطالعات موردی است به طوری که برای استفاده به عنوان کتاب درسی در دوره های تحصیلات تکمیلی و برنامه های توسعه حرفه ای مناسب است. این کتاب به خوبی در خدمت محققان ، دانشجویان و متخصصان حوزه هیدروکلیماتولوژی خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب Impact of Climate Change on Water Resources : With Modeling Techniques and Case Studies