خرید pdf کتاب Improved Performance of Materials : Design and Experimental Approaches

[ad_1]

این کتاب تصویری از تحولات اخیر در بهبود خصوصیات و عملکرد مواد و سازه های مهندسی را ارائه می دهد. خصوصیات مدل سازی در رابطه با زمینه های مکانیکی ، حرارتی ، الکتریکی و نوری کلاسیک و همچنین ویژگی های مربوط به متغیرهای خاص سطح (به عنوان مثال زبری ، سایش و اصلاحات ناشی از پوشش های سطحی) مورد بحث قرار گرفته است. انواع مواد ارائه شده از فلزات کلاسیک و مواد مصنوعی تا مواد ترکیبی است. رقابت پذیری به دلیل بهره وری هزینه (به عنوان مثال سازه های سبک تر و صرفه جویی در مصرف سوخت مربوط به سیستم های حمل و نقل) و پایداری (به عنوان مثال قابلیت بازیافت یا استفاده مجدد) عوامل محرک پیشرفت های فنی هستند. به دلیل چرخه های ارزیابی مداوم ، نظارت دقیق بر نتایج این تلاش ها دشوار است.

[ad_2]

خرید کتاب Improved Performance of Materials : Design and Experimental Approaches